Login

Register

Login

Register

Obchodní podmínky pro dealery

Dealeři se řídí standardními obchodními podmínkami, viz Obchodní podmínky a dále  specifickými podmínkami pro dealery, viz níže.

 

1.) Průběh obchodu 
Kupující si vytvoří objednávku a zvolí výdejní místo. Výdejním místem se pro tento účel rozumí adresa zvoleného dealera.  Potvrzení objednávky bude zasláno na adresu vybraného dealera. Povinností dealera je založení objednávky v obchodním systému I6 společnosti PENTA CZ. Tím je potvrzeno uzavření objednávky a dojde k expedici zboží. Povinností dealera je uskutečnění obchodu se zákazníkem na základě této objednávky. Zboží takto objednané je nevratné.

 

2.) Platební podmínky
Volbou výdejního místa u dealera přecházejí platební podmínky na vztah mezi dealerem a kupujícím.

 

3.) Kreditní politika
Klienti, kteří s naší firmou spolupracují dlouhodobě, mají možnost sjednání tzv. kreditu pro odběr zboží na fakturu s termínem splatnosti. Písemnou žádost o sjednání kreditu prosím adresujte na vedoucího obchodního oddělení nebo Vašeho obchodníka. K této žádosti přiložte následující informace o Vaší firmě: profil firmy, obrat za minulý rok, předpokládaný obrat tohoto roku, výše bankovních úvěrů, počet zaměstnanců, ověřený výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, osvědčení o registraci plátce DPH. Pro výši kreditu se posuzují výše uvedené údaje spolu s velikostí Vašich měsíčních odběrů a platební bilancí u firmy PENTA. Pokud má klient sjednaný kredit, je mu zasíláno zboží společně s fakturou. Platba se pak provádí pod variabilním symbolem čísla faktury. Při sjednání kreditního limitu vyššího než 250 000,- Kč vyžadujeme podpis Smlouvy o kreditu, která je zajištěna směnkou.